Se alla

Liberalerna tar ansvar, bildar majoritet med C och S i Sandvikens kommun!

Måndag 15 oktober 2018

Sandviken

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att tillsammans bilda ett nytt styre för Sandvikens kommun. De tre partierna ser att det krävs stabilitet och ordning och ett gemensamt ansvar för en positiv utveckling i hela Sandvikens kommun.
Samarbetet ingås med en gemensam förståelse för att kommunen står inför många utmaningar under kommande mandatperiod, vilka endast kan mötas genom samverkan, ödmjukhet och öppenhet. Tillsammans skapar partierna en stabil majoritet på 26 av 51 mandat.

– Det avgörande har varit att vi har en gemensam bild över vad kommunen står inför. De som bildar majoritet behöver ha förtroende för att man tillsammans kan driva en ansvarsfull politik, säger Patrik Lundqvist, ordförande för Socialdemokraterna.

– Detta är ett nytt styre som tar vid. Vi väljer att ingå i den här konstellationen då vi vill skapa långsiktighet och stabilitet. Vi vill inte utsätta medborgarna i Sandvikens kommun för osäkerhet och ogenomtänkta politiska infall, säger Per-Ewert Ohlsson-Björk, ordförande för Centerpartiet.

– Vi kommer att ha högt i tak i vårt samarbete och har bokstavligt talat en byrålåda med förslag. Men vi vet samtidigt att det kommer att bli en prövning. För oss är det historiskt och vi har länge sett fram emot att få ta ansvar i en politisk majoritet, säger Behrokh Honarmand, ordförande för Liberalerna.

För att Sandviken fortsatt ska stå starkt har partierna prioriterat tre övergripande områden:
– Minskad arbetslöshet och stärkt tillväxt. Fler behöver komma i arbete och företagandet behöver öka.
– Fler ska klara kunskapskraven i skolan. Skolan ska ha fokus på kunskapsresultaten och leda till jobb eller fortsatta studier.
– Stärkt sammanhållning i kommunen. Utvecklingen måste ske i hela kommunen och komma alla till del. Vi behöver utveckla samhällsservicen och öka bostadsbyggandet.

Presidieplatserna är fördelade enligt följande:

Kommunfullmäktige
Ordförande S​​
Vice ordförande L

Kommunstyrelsen
Ordförande S​​
Vice ordförande S

Omvårdnadsnämnden​
Ordförande S​​
Vice ordförande C

Kunskapsnämnden
Ordförande S​​
Vice ordförande C

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Ordförande S​​
Vice ordförande L

Arbetslivsnämnden​
Ordförande C​​
Vice ordförande S

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande L
​​Vice ordförande S

Västra Gästriklands Samhällsbyggnad​snämnd
Ordförande S​​

Sandvikens Stadshus AB
Ordförande S​​
Vice ordförande S

Sandviken Hus AB​
Ordförande S​​
Vice ordförande C

Sandvikens Energi AB​
Ordförande S​​
Vice ordförande C

Högbo Bruk AB​
Ordförande L​​
Vice ordförande S

Göransson Arena AB
Ordförande S​​
Vice ordförande C